top of page
  • Foto van schrijverBelhouse Atelier

Renoveren of Nieuwbouw? Bouwshift Vlaanderen

Dichtst bebouwde regio van Europa: Vlaanderen!

In Vlaanderen wordt per dag 5 hectare open ruimte ingenomen. Tegen 2025 wil de Vlaamse regering die ‘betonsnelheid’ terugschroeven naar 3 hectare per dag, om tegen 2040 helemaal geen open ruimte meer aan te snijden voor ontwikkeling.
Hoe? Door gronden die als woonuitbreidingsgebied staan ingekleurd te beschermen. De regering sprak in 2020 af een stolp te zetten over die gronden, waardoor ze niet ontwikkeld kunnen worden. Wat met die reservebouwgronden zal gebeuren, ligt de komende 18 jaar in handen van de lokale besturen.

 

Mag er nog gebouwd worden?

Meer dan twaalfduizend hectare woonreservegebied zal veranderen in natuur- of landbouwgebied. De Vlaamse regering schuift de verantwoordelijkheid (en de compensatie van de eigenaars) in eerste instantie door naar de lokale besturen.

Een stad of gemeente die de komende 20 jaar geen bouwvergunningen in woonuitbreidingsgebied meer aflevert, schuift de rekening vervolgens terug naar de Vlaamse overheid. Die zal in 2040 al die gebieden definitief ‘onbebouwbaar’ verklaren en de planschade vergoeden.


Is dat haalbaar?

Het eerste doel – Vlaanderen ontharden en minder volbouwen – zal morgen nog niet gerealiseerd zijn. Nochtans ligt onder andere daar de oorzaak van het ondertussen jaarlijks terugkerend grondwaterprobleem en is de kans klein dat de lopende rekening voor onze infrastructuurproblemen zal afnemen tussen nu en 2040. Er zal dus een extra inspanning nodig zijn maar die moet sowieso door ons allemaal gedragen worden.

Feit is en blijft: we moeten efficiënter en anders omspringen met onze beschikbare ruimte én de hervorming van de al ingenomen ruimte. Inzetten op duurzame renovatie is dus meer dan ooit actueel!


Contacteer BELHOUSE ATELIER om uw renovatieplannen te bespreken

51 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page